Suna-ne la+4 0336 108 557

Pentru prelucrarea notificată cu scopul  “servicii hoteliere şi de turism” şi “servicii de asigurări şi reasigurări” SC AGENŢIA 1 EST TURISM SRL GALAŢI a fost înscrisă în registrul de evidenţă a
prelucrărilor de date cu caracter personal cu nr. ________

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice SC AGENŢIA 1 EST TURISM SRL GALAŢI are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.
SC AGENŢIA 1 EST TURISM SRL GALAŢI prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal: numele şi prenumele, sexul, data naşterii, cetăţenia, semnătura, nr. telefon/fax, adresa, e-mail, date bancare, imagine, voce, cod numeric personal, seria şi numărul actului de identitate/paşaportului prin mijloace automatizate/manuale, destinate ofertării sau furnizarii de servicii hoteliere, de turism şi de asigurări.
Scopul colectării datelor este promovarea de servicii şi produse adresate direct clienţilor persoane fizice şi promovării ofertelor prin mijloace de marketing.
Furnizarea datelor dumneavoastră este necesară în vederea transmiterii ofertelor/produselor SC AGENŢIA 1 EST TURISM SRL GALAŢI  prin mijloace de marketing. Refuzul dvs. determină imposibilitatea transmiterii/receptionării ofertelor/produselor.
Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai personalului  SC AGENŢIA 1 EST TURISM SRL GALAŢI pentru îndeplinirea atribuţiilor lor de serviciu.
SC AGENŢIA 1 EST TURISM SRL GALAŢI utilizează datele cu caracter personal pentru:  prelucrarea comenzilor turiştilor în vederea ofertării şi realizării ofertelor/produselor turistice şi/sau de asigurări în ţară şi/sau în străinătate, finalizarea comenzilor, contractelor, documentelor fiscale  şi tuturor categoriilor de documente de călătorie, operaţiuni de plăţi/încasări on-line sau cu card în condiţii standard de securitate a acestui tip de tranzacţii, soluţionarea cererilor, întrebărilor sau reclamaţiilor clienţilor, contactarea clienţilor (prin poştă, e-mail, fax, telefon sau alte mijloace de comunicare), înregistrarea informaţiilor despre clienţi în vederea oferirii politicilor de reduceri şi fidelizare, transmiterea datelor cu caracter personal partenerilor contractuali şi altor furnizori de servicii turistice şi/sau de asigurare, interni şi externi în scopul rezervării şi prestării serviciilor solicitate de clienţi.
Orice informaţie furnizată de clientul SC AGENŢIA 1 EST TURISM SRL GALAŢI în calitate de turist, prin acordul său exprimat prin accesarea şi utilizarea site-ului şi/sau semnarea contractului cu turistul, va fi considerată şi va reprezenta consimţământul său expres ca datele sale personale să fie folosite de SC AGENŢIA 1 EST TURISM SRL GALAŢI în conformitate cu scopurile menţionate mai sus.
Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de informare (art 12), la date cu caracter personal (art.13), de intervenţie asupra datelor (art 14), dreptul de opozitie (art 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art.17) precum şi dreptul de a vă adresa justiţiei (art18). Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la SC AGENŢIA 1 EST TURISM SRL GALAŢI, adresa de corespondenta : email sfinxturism@yahoo.com  / STR. BRĂILEI NR. 25 BL. P2 AP.4 GALAŢI. La aceleaşi date de contact ne puteţi notifica şi în cazul în care doriţi ca datele dumneavoastră personale să fie actualizate, corectate sau scoase din baza de date, precum şi să fiţi informat asupra modului de administrare a acestor date.
*Observaţie:
Orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziţie poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare şi fiscale, de poliţie, justiţie, securitate socială). Prin urmare, această menţiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu; orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit şi fără nici o justificare, la prelucrările datelor sale personale în scopuri de marketing direct.

Am inteles
Acest website folosește cookie-uri. Mai multe detalii